torsdag 15 september 2016

Stavningsläxa tj-ljudet

Generell regel:

Framför hårda vokaler (a,o,u,å) stavas tj-ljudet tj. Ex. tjata, tjugo, tjock.
Framför mjuka vokaler (e,i,y,ä,ö) stavas tj-ljudet k. Ex. kyrka, kök, käpp.

Hårda och mjuka vokaler är bra att kunna även i andra stavningssammanhang. Lär dig därför ramsan:

a,o,u,å jätten klampar på (hårda)

e,i,y,ä,ö mjuka flingor utav snö (mjuka)

Lär dig stava orden.

köpa                                 tjock                                   tjata                                   känslig
tjuta                                  känna                                kylig                                  tjurig
kyckling                            tjuv                                     tjugo                                 käpp
kikhosta                            kött                                     kärna                                tjusig
kämpa                              källare                               tjattra                                 körasöndag 29 maj 2016

onsdag 17 februari 2016

Veckans ord v.8

Ord som ni har arbetat med under det här kapitlet (e-ä)

Stavningsläxa:

adress
biljett
bukett
direkt

elva
enda
igen
intressant

karameller
konsert
kuvert
mest

nervös
pengar
pensel
presenter

regn 
reservlampa
verkligen
verkstad

lördag 30 januari 2016

Ny flik

Nu ligger det boktips under fliken som heter boktips. Allteftersom kommer det fler och ibland även med en lite text till. Det hanns inte med denna första gång.


lördag 23 januari 2016

Veckans ord vecka 4

Långt å-ljud- stavas oftast med Å


  1. år
  2. grå
  3. vråla
  4. skåp
  5. åsna
  6. råg
  7. plåt
  8. gråta
  9. båge